Protetica dentară

Protetica dentară fixă, în stomatologie, reprezintă o tehnică folosită pentru restaurarea dinţilor, utilizând restaurări fixe (numite restaurări indirecte), care includ coroane dentare, punţi, acoperirile din înăuntru, de dinafară şi smalţuri. Cei care se ocupă de protetica dentară sunt specialişti stomatologi care sunt pregătiţi de către instituţiile academice din acest domeniu. Protetica dentară fixă poate fi folosită pentru a restaura unul sau mai mulţi dinţi, cuprinzând zonele unde dinţii au fost pierduţi. În general, principalele avantaje ale proteticii dentare fixe, în comparaţie cu restaurarea directă, sunt rezistenţa mare când sunt utilizate în proceduri de restaurare mai mari, precum şi crearea unui aspect estetic a dintelui. Ca în cazul oricărei restaurări dentare, principiile utilizate pentru a determina restaurarea potrivită, presupun luarea în considerare a materialelor care vor fi folosite, gradul de distrugere a dintelui, orientarea şi localizarea dintelui, precum şi starea dinţilor vecini.

Protetica dentară Protetica dentară


Protetica dentară detaşabilă este domeniul principal de activitate din stomatologie care se ocupă de înlocuirea dinţilor pierduţi cu o proteză detaşabilă.

1. Proteza parţială detaşabilă înlocuieşte unul sau mai mulţi dinţi din acelaşi arc.

O proteză parţială detaşabilă este pentru pacienţii parţial edentaţi care doresc să aibă o înlocuire a dinţilor pentru partea funcţională sau estetică, şi care nu pot purta punte (proteză parţială fixă) din anumite motive, cum ar fi lipsa de dinţi care serveşte drept suport pentru punte.

Motivul din care acest tip de proteză se referă la proteză parţială detaşabilă este că pacienţii o pot scoate şi reintroduce de fiecare dată când au nevoia de a o face, fără ajutor profesionist.

Proteza parţială2. Proteza completă detaşabilă înlocuieşte toţi dinţii din partea de sus sau jos.

Protezele complete reprezintă cel mai obişnuit mod de restaurare din cele folosite în prezent pentru pacienţii edentaţi (fără dinţi). Unica alternativă la proteze complete sunt implanţii. Protezele reprezintă nişte plăci din masă plastică confecţionate la comandă pentru fiecare pacient în parte. Ele sunt confecţionate din ţesuturi acrilice de culoarea roz care imită gingii şi dinţi din masă plastică sau porţelan, un set obişnuit pentru orice pacient.

Proteza completă