Probe parodontale cu laser

Periodontal Probe with Laser

  • Fluorescenţa cu laser a calculului subgingival permite determinarea cantitativă a calculului lăsat în urma rindeluirei şi scalării rădăcinale standarde. Efectul de fluorescenţă a calculului este diferit în comparaţie cu acel al ţesutul sănătos. Dispozitivul simte diferenţa şi transmite un semnal pe ecran, indicând identificarea calculului.
  • Ajută la detectarea unificării calculului în pungi parodontale cu adâncime de până la 9 mm.
  • Ajută la detectarea nivelelor de calcul care sunt cuantificate acustic şi visual, permiţând urmărirea pe o durată mai lungă de timp.
  • Îngrijirea igienică devine mai eficientă, fapt care a determinat igieniştii dentari să continuie rindeluirea sau scalarea rădăcinii pentru a elimina calculul ratat.
  • Valorile sonore şi măsurabile conştiinţează mulţi pacienţi despre nivelul lor de calcul, ceea ce sporeşte respectarea tratamentului recomandat.
  • Aceastea sunt disponibile doar cu tehnlogiile KaVo.